top of page

Keynote voor BAMB aan de universiteit van Caïro

Tijdens de laatste workshops voor het Project BIMide3 -Building Information Modelling: Integrated Design Environment for Engineering Education, was BAMB partner Dr. Elma Durmisevic, UTwente, een keynote spreker met "Reversible Building Design a key to circular building, and roll of BIM". www.bamb2020.eu/post/keynote-cairo

Omkeerbaar Gebouwontwerp (Reversible Building Design) is het ontwerpen van gebouwen die gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd, of waar onderdelen kunnen worden verwijderd, geüpgraded en uitgewisseld zonder het gebouw, het onderdeel zelf of het omliggende onderdeel te beschadigen. Het wordt gezien als een nieuwe filosofie waarbij afval wordt beschouwd als een ontwerpfout. De bedoeling van een dergelijk ontwerp is te ontwerpen voor circulaire waardeketens. ln plaats van uiteindelijk afval te zijn, zouden gebouwen functioneren als banken van waardevolle materialen. Bestaande ontwerp- en ontwikkelingsinstrumenten zijn gemaakt voor een lineair gebruik van hulpbronnen en missen de link naar de aspecten en indicatoren van circulaire materiaalstromen door de gebouwde omgeving. Omkeerbaarheid van bouwen hangt af van de manier waarop materialen worden samengevoegd om een bepaalde functionele eenheid te vormen. Omkeerbaar bouwen gaat daarom over het niveau van functionele, technische en fysieke afhankelijkheden binnen een bepaald gebouw/product. Gezien de complexiteit van de informatie die nodig is voor het succesvol ontwerpen en beoordelen van omkeerbare gebouwen (resulterend in gebouwen met een hoog hergebruik/recuperatiepotentieel en een hoge transformatiecapaciteit) zou BIM een sleutelrol spelen bij de succesvolle implementatie ervan, zodra het is aangepast aan de criteria van omkeerbare gebouwen.Comments


bottom of page