top of page

Uitvoerige samenvatting Super Circular Estate

Super Circular Estate Zoom-in 5

Over Superlocal in Kerkrade

Super Circular Estate (SCE) Project illustreerde potentieel van reactivering van grondstoffen binnen bestaande gebouwde omgevingen en hielp ons het evenwicht/de disbalans tussen kosten en baten van circulaire bouwconcepten beter te begrijpen binnen een kader van de bestaande markt en wettelijke voorwaarden.

Een aantal oplossingen is getest door demonstratie van circulaire concepten tijdens de deconstructie van een flatgebouw van 10 verdiepingen en de bouw van drie nieuwe huizen met hergebruik van 95% van de materialen van een naburig afbraakgebouw. Deze experimenten illustreerden het potentieel van reactivering en verlenging van de levensduur van materialen aan het einde van de levensduur van gebouwen door middel van ontmanteling en hergebruik van materialen/producten, waarmee werd aangetoond dat het einde van de levensduur van gebouwen niet noodzakelijkerwijs het einde van de levensduur van materialen betekent. Naast de demonstratie van materiaalcirculariteit zijn er verschillende co-creatiesessies met bewoners georganiseerd, wat resulteerde in hun betrokkenheid bij een fysieke transformatie van de buurt die een grotere sociale interactie teweegbracht.

Last but not least is er een buitengewone stap gezet op het gebied van waterrecycling en het creëren van gesloten waterkringlopen en waterhergebruiksystemen in de wijk en nieuwe woningen.


Dit deskundigenverslag gaat dieper in op de kosten- en batenanalyses en op de lessen die tijdens het project zijn geleerd en de toepassing daarvan in een spin-offproject. Deze hielpen bij het identificeren van belemmeringen en kansen voor de verdere evolutie van de bouwsector naar een circulaire industrie.

Blog posts over Super Circular Estate

Comments


bottom of page