top of page

Springboard for circular building in Limburg NL

Op het grensoverschrijdende terrein Avantis ontplooit zich in de komende periode het Laboratorium voor Green Transformable Buildings (GTB Lab) dat een belangrijk onderdeel vormt van IBA Labor, European Innovation Park tussen Duitsland, Nederland en België.


Circulaire lezing Elma Durmisevic

Een springplank voor circulair bouwen in Limburg: Laboratorium voor Green Transformable Buildings (GTB Lab)


Het GTB Lab, geïnitieerd /opgericht door Elma Durmisevic (4D Architects en UT) is een uniek Europees Laboratorium dat fundamentele vernieuwingen in de bouw introduceert. Het gaat hier om een nieuwe filosofie, waarin sloopafval als een fout in het ontwerp wordt beschouwd. Laboratorium wordt ontwikkeld met consortium van industriepartners en in samenwerking met ZUYD Hogeschool in Limburg en Universiteit Twente. GTB Lab draagt ook bij aan de ontwikkeling van tools, normen en regelgeving voor circulair bouwen binnen het Europese onderzoeksprogramma Building as Material Banks BAMB2020. Dr. Elma Durmisevic is als programma - en onderzoeksleider verbonden aan de Universiteit Twente voor de EU BAMB Reversible Building Design Group. Oprichter van 4D Architects Amsterdam, bestuurslid van Booosting en grondlegger van het Labarotorium voor Green Transformable Buildings.

dag di 7 februari 2017

tijd 10:40 - 11:05u

plek Bouwbeurs 2017 - Jaarbeurs Utrecht

ism Wijnand Beemster Stedebouw & Architectuur.

Comments


bottom of page