top of page

EU LABORATORIUM VOOR CIRCULAIR BOUWEN

GTB Lab Logo8cm.png

GREEN TRANSFORMABLE BUILDING LAB is een uniek Europees laboratorium dat een systemische verschuiving in de bouwsector introduceert. Een nieuwe filosofie waarbij afval als een ontwerpfout wordt beschouwd.

GTB Lab ontwikkelt en realiseert concrete, duurzame, aanpasbare en innovatieve bouwsystemen en projecten waarin wetenschappelijke kennis geïmplementeerd wordt in nieuwe en bestaande gebouwen. Hiervoor wordt een integrale groene bouwmethodiek voor de 21e eeuw ontwikkeld, getest en

gedemonstreerd. Dit leidt tot een etalage voor 'innovatie in de bouw' die wetenschappelijke inzichten en marktvraag integreert.Door zo te ontwerpen, dat een circulaire waardeketen mogelijk wordt, krijgen gebouwen een continue opwaardering. Bovendien behouden materialen in gebouwen hun waarde. Deze dynamisch en flexibel ontworpen gebouwen vormen de sleutel tot een circulaire economie. “Gebouwen zijn niet langer de afvalbergen van de toekomst maar bewaarplaatsen van waardevolle bouwmaterialen” (Durmisevic, 2015).

DDC - GTB Lab is tot 2023 initiërend partner van Digital DeConstruction (DDC); het Interreg project waarin een Digitaal Ondersteuningsplatform wordt ontwikkeld om circulair ontmantelen van gebouwen mogelijk te maken.

 

BAMB - Tot 2021 was GTB Lab een van de belangrijke pijlers van BAMB - Buildings As Material Banks; het Europese project dat toewerkt naar nieuwe EU-normen en regelgeving voor circulair bouwen in Europa.

VISIE

Earthrise, taken on December 24, 1968, by Apollo 8 astronaut William Anders

EEN BLIK OP DE TOEKOMST

Als gevolg van de technologische en ICT-revoluties zijn we bijna dagelijks getuige van steeds snellere veranderingen op alle vlakken. Deze veranderingen beïnvloeden de manier waarop wij communiceren, werken, leren en leven, terwijl trends en voorspellingen dreigen te worden overschreden op het moment dat zij als zodanig worden onderkend.

Wat is het fysieke antwoord op deze toenemende dynamiek, rekening

houdend met de capaciteiten van de planeet en de fysieke en psychologische behoeften van de mens?

 

De wereld van morgen is een opwaardeerbare wereld met dynamische en omkeerbare gebouwen.
Ontwerp moet circulaire waardeketens garanderen, waardoor gebouwen en materialen in gebouwen hun waarde behouden/verhogen.
In plaats van te worden ontworpen voor sloop en om afval te worden,

geeft omkeerbaar/reversible gebouwontwerp gebouwen de capaciteit om de processen en bouwstructuren terug te draaien naar de oorspronkelijke set van elementen en ze opnieuw te configureren om aan nieuwe eisen te voldoen.

Dynamisch en Circulair Bouwen geeft vorm aan de wereld van morgen. Een wereld waarin het slopen van gebouwen en bouwafval worden beschouwd als een ontwerpfout.

- Dr. Elma Durmisevic -

ORGANISATIE

Portrait dr. Elma Durmisevic

Dr. Elma Durmisevic

Oprichter van GTB Lab

GTB Lab is in 2009 opgericht door Dr. Elma Durmisevic. Op 4 december 2009 vond een eerste kick off symposium plaats waar zij haar visie presenteerde. Als gevolg hiervan werd in 2010 een eerste cluster van deelnemende bedrijven gevormd.

Raad van Toezicht:

 

Claudia Reiner-Pibiri

(duo)voorzitter SBB - Techniek Nederland - SIA - Platform Duurzame Huisvesting Klimaat & Duurzaamheid

Prof. Dr. Christiane Vaeßen, 

Geschäftsführerin, Regio Aken

 

Wim Sturris

directeur De Groot Vroomshoop

 

Ron Jacobs

Jansen AG

Oud-leden

Prof. ir. Jan Brouwer (✝ 2023)

Support team

​​

bc. Werner Eussen - projectmanager

Eugène van den Boogaard - BIM-support

Thomas Bergstra MSc -  onderzoeker/assistent projectleider

bottom of page