top of page

Laboratorium voor Green Transformable Buildings waarom en hoe?


Twee jaar na het kick-off symposium van het GTB-Lab nodigen wij u van harte uit om het toekomstperspectief van het GTB-Lab met jullie te delen.

Het GTB-Lab brengt een nieuwe filosofie mee, waarin sloopafval als een fout in het ontwerp wordt beschouwd. Doel van het GTB-Lab is de ontwikkeling van nieuwe bouwstenen voor de moderne maatschappij, maar hier zullen ook gebouwpaspoorten, ontwerpprotocollen en BIM voor circulair bouwen verder vorm krijgen.

Nu, twee jaar later, heeft het GTB-Lab een duidelijke vorm en partnerschip gekregen. Wij delen graag met jullie de resultaten en het toekomstbeeld van het GTB-Lab als een internationaal innovatieplatform dat kennis, creativiteit en innovatie bundelt rond real-life ontwikkeling en testen van bouwconcepten voor de 21ste eeuw. Wij blikken graag met u terug op de voorbereidingsfase, de keuze van de locatie, de rol van het EU BAMB project i.v.m. het brede Europese draagvlak, de rol van de bouwpartners en de rol van financiële sector en overheid in het ondersteunen van dit innovatieplatform en de zoektocht naar de circulaire wereld. Het GTB-Lab is een coproductie van IBA Parkstad, Rabobank, Zuyd Hogeschool, Regio Parkstad en de grondlegger van het GTB-Lab, Dr. Durmisevic.


bottom of page