top of page

Conferentiepaper over Digital DeConstruction

Een paper geschreven door Elma Durmisevic, Annie Guerriero, Calin Boje, Bruno Domange en Guido Bosch over Digital DeConstruction is gepresenteerd op de CIB W78 conferentie in Luxemburg.

De 38e CIB W78-conferentie over informatie- en communicatietechnologieën voor de bouwsector had tot doel een internationale gemeenschap samen te brengen van onderzoekers en industriëlen die geïnteresseerd zijn in bouwinformatica, BIM, Digital Twin en kennisbeheer. De conferentie had voornamelijk betrekking op de integratie en communicatie van gegevens, informatie en kennis in de levenscyclus van een faciliteit.


Het evenement, dat gedurende een volledige week plaatsvond in het Groothertogdom Luxemburg, bestond uit keynote speeches van erkende wetenschappelijke en industriële sprekers, parallelle wetenschappelijke sessies van CIB-W78 & LDAC presentaties van wetenschappelijke papers en industriesessies die ingingen op de hete hangijzers waarmee de bedrijven uit de AECO-industrie te maken krijgen.

Tijdens de conferentie werden ook workshops georganiseerd door consortia van door de EU gefinancierde projecten, in nauwe samenwerking met de doelstellingen en het stappenplan van de European Construction Technology Association (ECTP).


De Gezamenlijke Conferentie CIB W78 - LDAC 2021 vond plaats in Luxemburg van 11-15 oktober 2021 en was geassocieerd met de International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), zijn Working Commission W78 on Information Technology for Construction en de Linked Data in Architecture and Construction onderzoeksgemeenschap. Dit evenement wordt georganiseerd door het Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) in samenwerking met de Universiteit van Cardiff (UK) en het European Construction Technology Platform (ECTP).

211023 Ontwikkeling van een conceptueel digitaal deconstructie platform met geïntegreerde Revers

211023 Development of a conceptual digital deconstruction platform with integrated Revers
.
Download • 3.44MB

Digital Deconstruction (DDC) is een innovatief project van Interreg North West Europe (NWE) om slimme digitale diensten te ontwikkelen die circulair bouwen mogelijk maken.

Comentários


bottom of page