top of page

DDC Mid-Term Event Paris

Het Mid Term Event gaf een overzicht van de geboekte vooruitgang en toekomstige uitdagingen met betrekking tot het Digital Deconstruction project en meer in het algemeen hoe het hergebruik van materialen in de bouwsector kan worden opgeschaald. Als lead development partner gaf Elma Durmisevic inspirerende inzichten in Hergebruikscenario's, Reversible BIM en het hergebruikspotentieel van gebouwen voor alle stakeholders in de circulaire economie van de bouw: bijv. vastgoedeigenaren, sloopbedrijven, kosten/batenanalisten, beleidsmakers, inventarisatiedeskundigen, architecten, verkoopexperts, etc.

Het probleem dat we hier proberen op te lossen is hoe we de circulaire economie een impuls kunnen geven en hoe we deze kunnen versnellen. Wat we in de huidige economie zien is een enorme kloof tussen vraag en aanbod van materialen en dat is waar we moeten inspringen. We moeten veel sneller begrijpen wat de capaciteit van gebouwen en materialen is, zodat ze heel snel op de tekentafel kunnen komen van architecten of anderen die ze gaan gebruiken. Dat is precies de kloof die digitale hulpmiddelen en dit platform kunnen dichten.

Elma Durmisevic @DDC Mid-Term Event, 7 april 2022.


Na een succesvol en inspirerend 'mid-term event' van het Interreg NWE project 'Digital Deconstruction' in Parijs, gingen de samenwerkende projectpartners en stakeholders uit de bouw- en sloopsector naar huis met een belangrijke opdracht. Pas de ontwikkelde technologische DDC-modules toe op de vijf pilots in respectievelijk Nederland, Luxemburg, België en Frankrijk. Ook de verdere uitrol van de Regionale Innovatie Hubs (RIH's) staat bovenaan de lijst.


Het tussentijdse evenement in Parijs werd afgetrapt door een inspirerende spreker, Michaël Ghyoot van het Belgische bedrijf RotorDC, Deconstruction & Consulting. Michaël gaf een unieke kijk op de ontmanteling, conditionering en verkoop van materialen uit gebouwen die een transformatie of sloop ondergaan. RotorDC helpt ook gebouweigenaars, aannemers en architecten bij het integreren van deze elementen in hun projecten. Daarna presenteerden de projectpartners de ontwikkelingen van de afzonderlijke DDC-modules, die uiteindelijk zullen worden samengevoegd tot één digitaal softwareplatform. Het geïntegreerde DDC-platform zal eind 2022 definitief vorm krijgen om materialen in gebouwen te identificeren voor hergebruik en circulair bouwen mogelijk te maken. Hieraan gaat eerst een testperiode vooraf van de technologische DDC-modules en hun integratie op proeflocaties. Het testen van deze verschillende digitale technologische modules, zoals 3D-scannen (BIM-Y), Reversible BIM (GTB Lab), materialendatabase en blockchaintechnologie (BlockMaterials) gebeurt op vijf pilotlocaties, waarvan het Thermenmuseum in Heerlen (NL) er één is.


Naast de focus op de testfase van de DDC-modules, zal het project de komende maanden ook inzoomen op de verdere uitrol van de Regional Innovation Hubs (RIH's). In elk deelnemend land brengen de RIH's industrieleiders en andere partijen samen die geïnteresseerd zijn in digitale hulpmiddelen voor hergebruik en hoogwaardige recycling.


"Let's move towards a circular economy for the construction industry", met die woorden sloot Sebastien Delpont, Associate Director van GreenFlex, het DDC Mid-term Event af. Deze dag was een geweldige kans voor de projectpartners om elkaar fysiek te ontmoeten en met elkaar in contact te komen, wat belangrijk was/is voor de teamspirit na bijna twee jaar beperkt te zijn geweest tot online vergaderingen tijdens de pandemie.

Comments


bottom of page