top of page

Lineair tot bewezen Circulair

Lastige uitdagingen uit de bouwpraktijk


Tijdens deze lezing en dit gesprek staan we stil bij discrepanties tussen beoogde ontwerpconcepten en de - in veel gevallen ontnuchterende - realiteit tijdens de bouw-, exploitatie- en verwijderingsfase.


Architect en academicus Elma Durmisevic spreekt over hoe de kloof tussen duurzame engineering, eisen van de bouwsector en marktomstandigheden kan worden overbrugd.

'Circulariteit' is in toenemende mate aanwezig in het architectuur- en ontwerponderwijs. Maar ook in beleidsdocumenten, aanbestedingen, prijsvragen en debatten over de huisvestings- en bouwpraktijk. Een van de belangrijkste terugkerende vragen is: (hoe) kunnen actoren op één lijn blijven gedurende de ontwerp-, productie-, bouw-, exploitatie- en demontagefasen van gebouwen en bouwonderdelen?


Uiteenlopende perspectieven en belangen, samen met de beschikbaarheid en betaalbaarheid van materialen, kennis, gegevens en andere middelen zullen zwaar wegen op de besluitvormingsprocessen. In het licht van de ecologische uitdagingen is er geen ruimte voor stilstand of tegenstrijdige strategieën. De afstemming van besluitvormingsprocessen in de hele waardeketen van aanbod en (her)gebruik vereist een gezamenlijke krachttoer: zowel bij de ontwikkeling als bij de toepassing van innovaties.


Dit socio-technologische raadsel stelt bestaande prioriteiten in de praktijk en in onderzoek en onderwijs op de proef.


Praktische informatie

Datum: 25 oktober 2022 - 19:00

Locatie: Stadscampus UAntwerpen - Aula s.C.103 - Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen


Sprekers

  • Bob Geldermans – University of Antwerp, Faculty of Design Sciences

  • Ben Croxford - Bartlett School Env, Energy & Resources

  • Elma Durmisevic – Green Transformable Building Lab

留言


bottom of page