top of page

Circulair Bouwen Symposium 22 juni 2022

De 1e circulaire bouwfase van GTB Lab (Nederlands kenniscentrum voor circulaire gebouwen) waarin circulaire bouwprincipes worden gedemonstreerd, is afgerond. Hierbij wil ik u namens het Laboratory for Green Transformable Buildings (GTB Lab) uitnodigen om deel te nemen aan het 3e Internationale Reversible Circular Building Symposium dat zal plaatsvinden in combinatie met het Digital Deconstruction innovation Hub event op 22 juni op Brightlands Smart Service Campus in Heerlen. Het symposium zal ingaan op de lessen die zijn geleerd na de eerste bouwfase van Laboratorium voor Groene Transformeerbare Gebouwen als kenniscentrum voor Circulaire Gebouwen, gevolgd door de regionale strategieën voor de transitie naar circulaire economie in de bouw, de stand van de techniek met betrekking tot de implementatie van Omkeerbaar/Reversible / Circulair gebouwontwerp en methoden van constructie / deconstructie. De nadruk zal liggen op de lessen die kunnen worden getrokken uit de best practices en de volgende stappen voor de regionale ontwikkeling.Programma

12:00 - 13.00 Lunch @GTB Lab Heerlen


Conferentieprogramma @Brightlands Smart Service Campus Heerlen

13:45 - 14:15 Opening address

dr. Elma Durmisevic Peter Bertholet (directeur Stadsregio Parkstad Limburg) - download slides prof. dr. Jan Brouwer (Raad van Advies GTB Lab en voormalig Rijksadviseur) - download speech prof. dr. Jo Coenen (voormalig directeur IBA Parkstad, oprichter rMIT @TU Delft, en voormalig Rijksbouwmeester) Yannick Dols (moderator, Regional Innovation Hub DDC)


14:15 - 14:50 Policies

Towards Policies for implementing Circular building in EU countries, dr. Caroline Henrotay BE (Brussels Environment) - download slides

How Cradle to Cradle Certified® is driving the circular transformation in the Built Environment, Ana Quintas UK (Cradle to Cradle Certified) - download slides


14:00 - 15:00 Bridging the gap

The role of Knowledge hub for circular buildings GTB Lab in shaping a new standards and circularity profiles of the building by demonstration of circular design and use of BIM based tools, dr. Elma Durmisevic NL (4D Architects, GTB Lab) - download slides

Material passports and material health impact indicators, Jan Boström SE (Sundahus) - download slides

The role of new techniques as scanning, Jean-Yves Marie LU (BIM-Y) - download slides


15:30 - 16:00 Financial models

Empowering real estate owners towards a sustainable and health-conscious built environment, Jad Oseyran NL (WiseBrick) - download slides Circular financial platform, Vince Meens NL (VM Maeterials, BlockMaterials) - download slides


16:00 - 16:15 Inspirations from the industry

Circular perspective from Deconstruction Company, Pieter Scheer NL (Dusseldorp)


16:15 Conversion session


16:35 Time to meet and talk

Kommentarer


bottom of page