top of page

DDC - 3D scannen van Thermenmuseum (Heerlen)

Green Transformable Building Lab (GTB Lab) is begonnen met het digitaal in kaart brengen van materialen uit het Romeins Museum/Thermenmuseum in Heerlen (een van de vijf pilotprojecten van het EU-project Digital Deconstruction (DDC)). Eerst is een 3D-scan van het Romeins Museum gemaakt door Digital Deconstruction projectpartner BIM-Y. De 3D-scanbestanden zullen door GTB Lab worden gebruikt tijdens de digitale beoordeling van het hergebruik van materialen op basis van het Reversible BIM-model Durmisevic. Het model zal een overzicht geven van het hergebruikpotentieel van materialen en hun belichaamde waarde en hergebruikstrategieën weerspiegelen. Het proefproject wordt geleid door Green Transformable Building Lab in samenwerking met de gemeente Heerlen.

Wethouders Charles Claessens en Jordy Clemens waren aanwezig om alle informatie te krijgen van DDC project partner, leidend in de ontwikkeling van het Digital Deconstruction Platform, Elma Durmisevic van GTB Lab.

Onder leiding van de Provincie Limburg ontwikkelen 14 Europese projectpartners uit Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland een digitaal softwareplatform dat materialen in gebouwen kan definiëren voor hergebruik en circulair bouwen mogelijk kan maken.


Het DDC-softwareplatform bestaat uit verschillende digitale componenten, zoals 3D-scanning, Reversible Building Information Modeling (Reversible BIM), digitale materialen en gebouwendatabase en blockchain-technologie. De integratie van al deze componenten maakt het systeem interessant voor de bouw- en sloopsector. Materialen kunnen hoogwaardig worden hergebruikt en er is veel minder bouw- en sloopafval.

Drone scanning, 3D-scanning en overzicht van het gebouw. Het gele ruimtevakwerk moet behouden blijven vanwege de unieke overspanningsbreedte.


Green Transformable Building Lab (GTB Lab) uit Heerlen, een van de 14 partners, leidt de integratie van de vier technologiemodules op het Digital Deconstruction Platform en de test van de DDC-technologiemodules op 5 proeflocaties (gebouwen in Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg). De 3D-scanner scant het oppervlak van het gebouw en op basis van die scans maakt GTB Lab een 3D-model, het zogenaamde circulaire Reversible BIM-model 'Durmisevic'. Reversible BIM detecteert alle materialen die kunnen worden hergebruikt en bepaalt op basis van de analyse de hergebruikopties van materialen. Op basis hiervan worden reducties in koolstofemissies en bouwafval berekend. Daarna presenteert Reversible BIM alle materialen met hun afmetingen binnen een '3D-twin' van het gebouw. Het scannen gebeurt onder toezicht van GTB Lab en de Luxemburgse projectpartner BIM-Y. In samenwerking met BlockMaterials (ook partner in DDC) worden de gegevens opgeslagen in een materialendatabase. Sinds 1977 zijn in het Thermenmuseum in Heerlen de goed bewaarde resten van een Romeins badhuis te zien. Na grondig onderzoek en restauratie is dit het oudste stenen gebouw van Nederland. Een uniek archeologisch rijksmonument van nationale allure. Om dit monument goed te beheren, te behouden en op een inspirerende manier te presenteren aan een groot publiek, is nieuwbouw nodig.


De ontmanteling (deconstruction) van het Thermenmuseum/Romeins Museum uit 1977 is een belangrijke pilot van het DDC project. De gedeeltelijke sloop van het door Architectenbureau Peutz ontworpen gebouw (eerste ontwerp van Frits Peutz, definitief ontwerp van zijn zonen Piet en Jan Peutz) start in 2022 in sub-partnerschap met de gemeente Heerlen, waarbij GTB Lab de activiteiten rondom de ontwikkeling van de ontmanteling- en hergebruikstrategieën van het museum voor haar rekening neemt. Voor het museum het begin van een belangrijke transformatie: van het Thermenmuseum naar het Romeins Museum de Thermen. Een ontmoetingsplek, een kruispunt van verbindingen tussen heden en verleden, tussen Heerlen, Zuid-Limburg en de Euregio, tussen bewoners, ondernemers, studenten en toeristen. Na de testperiode van de technologische DDC-modules en de integratie daarvan op proefprojecten, zal naar verwachting begin 2023 een geïntegreerd DDC-platform vorm krijgen.Digital Deconstruction (DDC) is een innovatief Interreg-project in Noordwest-Europa (NWE) om slimme digitale diensten te ontwikkelen die circulair bouwen mogelijk maken.


Comments


bottom of page