top of page

Elma Durmisevic geeft keynote op Build Reuse

De in Amerika gevestigde jaarlijkse ontmanteling + hergebruik conferentie (Deconstruction Reuse) heeft Elma Durmisevic uitgenodigd om te spreken over haar onderzoek voor de implementatie van nieuwe Europese normen gericht op het stimuleren van de circulaire economie in de bouw (BAMB). Het publiek was ook geïnteresseerd in hoe een platform voor omkeerbaar gebouwontwerp als GTB Lab tot stand is gekomen.

keynote speakers at deconstruction reuse 2021
Keynote sprekers op Deconstruction Reuse 2021

4 Keynote Sessies

Felix Heisel, directeur van het Circular Construction Lab.

Google's Spruce Goose's Team

Elma Durmisevic, Oprichtster van het Laboratory for Green Transformable Buildings (GTB Lab)

Garry Cooper, mede-oprichter en CEO van Rheaply


3 Oplossingen Sessies

Commercieel hergebruik

Een nieuwe kijk op de toeleveringsketens voor hergebruik

Deconstructie en hergebruik van puin van rampen


40+ Presentaties

Levenscyclusanalyses, innovaties in het ontmantelingsbeleid, 3D-printen voor circulaire economieën, de detailhandel in hergebruik online brengen, en nog veel meer!


Build Reuse

Build Reuse - organisator Deconstruction Reuse conference - heeft als missie om gemeenschappen in staat te stellen bouw- en sloopafval om te zetten in lokale hulpbronnen. De non-profitorganisatie, opgericht in 1994, is de belangrijkste nationale organisatie die het hergebruik en de recycling van bouwmaterialen in de Verenigde Staten stimuleert. Wij zetten ons ook in voor de ontwikkeling van sociale investeringen en programma's voor de ontwikkeling van arbeidskrachten in de deconstructie-industrie. Onze visie is het transformeren van onze gemeenschappen door het creëren van een bouwindustrie waarin gebruikte en overtollige materialen een aanwinst worden en afval niet langer aanvaardbaar is.


Kernprincipes

  1. Het huidige lineaire economische model dat berust op de consumptie van "nieuwe" producten en materialen is onhoudbaar.

  2. Het hergebruik van bouwmaterialen moet worden erkend als een essentieel onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen. Een circulaire economie is een kritieke component om in de bouwsector tegen 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken.

  3. Hergebruik erkent en geeft prioriteit aan bestaande gemeenschapswaarde. Het herinvesteren van de inherente rijkdom van bestaande materialen in de gemeenschap kan werkgelegenheid en economische kansen creëren, stedelijke verwaarlozing aanpakken en bijdragen aan het bereiken van doelstellingen voor betaalbare huisvesting.

  4. Hergebruik heeft het meeste effect wanneer het lokaal wordt toegepast. Door over te schakelen op een economie met rechtvaardige en ethische toeleveringsketens waarin hergebruik en herbestemming centraal staan, worden lokale banen gecreëerd, kleine bedrijven opgebouwd en leden van onze gemeenschappen die hun rechten zijn kwijtgeraakt, mondiger gemaakt.

Comments


bottom of page