top of page

Kick-off symposium GTB Lab Heerlen

De wereld verandert en de dynamiek van deze verandering versnelt. Demografie, levensduurverwachtingen, woon- en werkpatronen, economische modellen, klimaat en grondstoffengebruik veranderen in een enorm tempo. Daardoor veranderen de eisen aan de prestaties en het gebruik van gebouwen en de gebruikte materialen ook. Dit heeft consequenties voor het ontwerp en voor de scenario’s voor de samenstelling van gebouwen en bouwonderdelen. Een nieuwe realiteit en de bouwpraktijk vragen om nieuwe inzichten en competenties die passend zijn bij dit nieuwe profiel.

Green Transformable Building Lab (GTBLab) is een fysiek innovatieplatform. Het bundelt kennis, creativiteit en innovatie rond reallife ontwikkelingen en testen van bouwconcepten voor de 21e eeuw. GTBLab vormt een dynamische structuur die jaarlijks van functie en vorm verandert en zich continu vernieuwd. Het zal inzichten geven in oplossingen voor dynamisch circulair bouwen en concepten en producten ontwikkelen die in een nieuwe generatie gebouwen geïmplementeerd gaan worden. Voor dit initiatief vragen we een actieve bijdrage van het bedrijfsleven en de producerende industrie. Ook aan wooncorporaties en zorginstellingen en bestuurders verzoeken wij medewerking aan de fundamentele transformatie naar dynamisch en circulair bouwen.


GTBLab, het platform voor vernieuwing van de bouw en ontwikkeling van nieuwe bouwstenen voor Dynamisch Circulair Bouwen is geïnitieerd door Booosting bestuurslid dr Elma Durmisevic. Dit initiatief wordt deels gesubsidieerd door de Europese Commissie en is onderdeel van een EU consortium dat aan voorstellen werkt voor de nieuwe standaards, regelgeving en businessmodellen rond het thema Buildings as Materialbank.


Programma 14:30 ontvangst 15:00 welkomstwoord

15:10 Jo Coenen directeur IBA Parkstad

15:30 Elma Durmisevic grondlegger GTBLab / bestuurslid Booosting Drie elementen van GTB belicht in drie pitches 15:50 nieuw financieringsmodel voor de bouw Wim Gielingh - directeurReal Capital Systems 15:57 vernieuwing van bouwindustrie Jos Lichtenberg - directeur Slimbouwen 16:04 uitdaging voor ondernemingen Wim Sturris - directeur Van Dijk Bouw/Deelnemer GTB LAB 16:11 Panelgesprek 17:00 Buffet 18:00 Einddiscussie Hoe verder ? 19:00 Borrel tot 20:00 Organisatie: Elma Durmisevic werkt nauw samen met de volgende partners IBA-Parkstad +Slimbouwen + Parkstad Limburg + Wijk van Morgen + Zuyd Hogeschool

Comments


bottom of page