top of page

Laboratorium voor circulair bouwen van start in Heerlen

Innovatieplatform voor een afvalvrije bouw waar het credo geldt: 'sloopafval is een ontwerpfout' zegt Elma Durmisevic, oprichter en bedenker van GTB Lab©.


Gebouwen die dynamisch en flexibel zijn opgebouwd uit herbruikbare materialen hebben een essentiële aanjaagfunctie in de transitie naar een circulaire (bouw)economie. Ze dienen als het ware als tijdelijke opslagplaatsen voor waardevolle bouwmaterialen. Bij circulair bouwen wordt geen baksteen, geen schroef weggegooid. Dat is het idee achter het Green Transformable Building Lab (GTB Lab©), dat binnenkort in Heerlen wordt gebouwd.


Op de groenstrook tussen de N281, de Antwerpseweg en de Woonboulevard Heerlen, gelegen op bedrijventerrein 'In de Cramer' in Heerlen, wordt het GTB Lab© gebouwd. De vergunningen zijn geregeld, de bouw start binnenkort en de eerste fase van het GTB Lab© zal in de zomer van dit jaar gereed zijn.


Elk jaar een ander lab

Het GTB Lab© zal er elke keer anders uitzien: het wordt elk jaar getransformeerd, waarbij alleen bouwmaterialen worden gebruikt die worden geleverd door bedrijven uit de bouw en industrie. Op deze manier wordt een circulaire bouwmethodiek ontwikkeld, getest en gedemonstreerd.

Het gaat om een tijdelijk gebouw. De bouwpartners krijgen de bouwmaterialen over 10 jaar weer terug.


Daarmee is het een innovatieve showcase en een tastbaar voorbeeld van circulair bouwen en afvalvrij bouwen, waarbij het credo geldt: 'sloopafval is een ontwerpfout', aldus Elma Durmisevic, oprichter van GTB Lab©.


Het Lab deelt ook kennis en oplossingen via een virtuele kennisbank voor circulair bouwen. Deze kennisbank is toegankelijk voor iedereen in Limburg en bevat waardevolle informatie voor gemeenten, corporaties en andere partijen die betrokken zijn bij de herstructureringsopgave van Parkstad. Slim en toekomstbestendig bouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Deze kennisbank bevat ontwerpvoorbeelden, informatie over materialen en hergebruiksmogelijkheden, financiële en businessmodellen, maar ook ervaringen van andere projecten op het gebied van circulair bouwen, zoals SUPERLOCAL in Kerkrade.


De samenwerking tussen de partijen rond het GTB Lab© is belangrijk voor het regionale Uitvoeringsprogramma Circulair Bouwen in Parkstad. Dit thema is zo belangrijk voor Parkstad omdat het een aantal centrale speerpunten van de regio met elkaar verbindt, zoals de grote herstructureringsopgave (sloop), ambities op het gebied van digitalisering (Smart Service Campus), energietransitie (PALET) en het creëren van extra werkgelegenheid.


Elma Durmisevic is de initiatiefnemer/maker en directeur van het GTB Lab© en de architect die verantwoordelijk is voor het ontwerp van het lab: "Ik ben verheugd dat we na alle energie en tijd die in het opzetten van het GTB Lab© is gestoken, er eindelijk in geslaagd zijn om dit unieke initiatief in Parkstad te realiseren. In al die jaren is een grote community bij elkaar gekomen met het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, universiteiten, Woonboulevard Heerlen en de publieke sector, maar zonder de enorme steun van de Stadsregio Parkstad en IBA Parkstad was de realisatie van het GTB Lab© onmogelijk geweest. Daarnaast hebben de Gemeente Heerlen en de Provincie Limburg het project enorm gesteund", zegt Elma Durmisevic tevreden.


Ontmoetingsplaats

Als regionaal knooppunt wordt het GTB Lab© ook een informatie- en ontmoetingsplek voor circulair bouwen: een etalage voor 'innovatie in de bouw', waar wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke eisen en wensen samenkomen. Er zal bijvoorbeeld een koppeling worden gemaakt met de ondernemers op de Woonboulevard om consumenten bewuster te maken van de mogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen.


Het GTB Lab© zal ook sloop- en ontmantelingsbedrijven, de bouwsector, ontwerpers en gebouweigenaren adviseren over projecten met circulaire ambities. Het vormt daarmee een essentieel onderdeel van het regionale circulaire uitvoeringsprogramma dat momenteel wordt ontwikkeld.


Gezamenlijke inspanning

Met het project is een totaal investeringsbedrag van € 1.525.700 gemoeid.

Het Green Transformable Building Lab© wordt gerealiseerd en mede gefinancierd door diverse partners uit de bouw en industrie zoals De Groot Vroomshoop, Kloeckner Metals ODS NL/Jansen, Pilkington Nederland, Ammanu LED-Intelligence, Jongen Bouwpartners, Rodeca BV, 4D Architecten, Adviesbureau Brekelmans, MJB Groep - Bouwregisseurs, ABT Ingenieurs in Bouwtechniek Staatsbosbeheer, TheNewMakers, Bluedeck, Moooz,.

Daarnaast hebben Stadsregio Parkstad Limburg, IBA Parkstad, Provincie Limburg, Gemeente Heerlen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidiebijdrage geleverd aan het project. Rabobank Parkstad Limburg ondersteunde het project in de voorbereidingsfase.

Comments


bottom of page