top of page

Lezing bij Building Holland over Reversible Building Design

Transitie naar circulair betekent dat we de bestaande processen in de bouwpraktijk waarin sprake is van een systeemfout moeten omkeren. We moeten de negatieve effecten van sloop en de vernietiging van waarde op gebouw-, systeem- en materiaalniveau ombuigen naar positieve effecten van ontwerp en bouw. Het realiseren van gebouwen met toekomstwaarde moet de norm worden.


Reversible building design / Omkeerbaar ontwerpen van de bouw op Building Holland 2017 Gebouwen zijn dan niet langer de afvalbergen van de toekomst, maar bewaarplaatsen van waardevolle materialen. Dit vraagt om een nieuwe ontwerpbenadering waar de transformatie van gebouwen en het hergebruik van bouwonderdelen garant staan voor de toekomstwaarde van gebouwen en bouwmateriaal. Een benadering waarbij Reversible building design (omkeerbaar ontwerpen) en Design for disassembly (ontwerpen voor demontage) centraal staan.

GTB Lab oprichter en directeur Elma Durmisevic geeft op 12 april tijdens Building Holland een lezing over deze nieuwe ontwerpbenadering. Aansluitend wordt de impact hiervan op nieuwe financieringsmodellen in de bouw en materiaal paspoorten toegelicht door IBM (Jad Oseyran) en EPEA C2C team (Hein van Tuijl). Deze zgn. Booosting Talks komen tot stand ism Stedebouw & Architectuur.

Elma Durmisevic is programmaleider van het Europese onderzoeksprogramma Buildings As Material Banks - BAMB2020 en onderzoeksleider Reversible Buildings aan de Universiteit Twente /Department Engineering Technology en architect van het GTB Lab. Dit Green Transformable Building Lab wordt gerealiseerd op IBA Labor site van het European Innovation Park.

Eind 2017 organiseren Booosting en BAMB een projectbezoek naar GTB Lab. programma

12:10 - 12:40 Gaia Stage

Keynote

Omkeerbaar ontwerpen en pilotcase GTB Lab Elma Durmisevic 13:05 - 13:25 Nexus Stage Booosting Talk 1

Materiaal Paspoorten voor gezonde, circulaire gebouwen

Hein van Tuijl, directeur EPEA NL

13:25 – 13:45 Nexus podium Booosting Talk 2

Ecosystem and businessmodel innovation towards re-use in Construction Jad Oseyran, Circular Economy Lead - IBM Global Business Services NL meer info

Elma Durmisevic in de Innovatiecatalogus
.
Download • 154KB


Comments


bottom of page