top of page

Sloop is een ontwerpfout!

Circulair bouwen is een stap dichterbij. Realisatie van fase 2 van GTB Lab - Green Transformable Building Lab is van start gegaan met het doel lokale productie van betaalbare circulaire woningen te stimuleren!


Foto's© Pascal Moors - Vertegenwoordigers van partijen die de realisatie van fase 2 van het GTB Lab mogelijk hebben gemaakt.


De slogan 'Slopen is ontwerpfout' van de oprichter van GTB Lab, prof. dr. Elma Durmisevic, is een rode draad door alle GTB Lab ontwikkelingen. Fase 2 toont de ontwikkeling van “all-electric circulaire woningbouw” (met potentiële terugnamegarantie) in samenwerking met lokale en regionale partners, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg, IBA Parkstad, Gemeente Heerlen, 4D Architects Amsterdam, Adviesbureau Brekelmans, Habenu - Van de Kreeke, Warsco Units, Jansen BV, Soltech NV, Nordish Infrared, Marmony Solutions GmbH, Bluedec, Tectum Group. GTB Lab vormt met zijn regionale en Europese partners, innovatieprojecten en initiatieven in diverse EU regio’s een erkend Europees Laboratorium voor Circulair Bouwen.Comments


bottom of page