top of page

DIGITAL DECONSTRUCTION

EU Interreg Digital Deconstruction logo

Wij zijn partner in het Interreg NWE Digital Deconstruction project en zijn er trots op onze kennis te delen met EU-projectpartners en specialisten binnen de bouw/constructie omgeving. Wij brengen de expertise in om een innovatief Decision Support System te ontwikkelen om afval binnen de bouwsector en de enorme CO2-uitstoot van de industrie te verminderen.

VOLG DDC

  • Twitter
  • LinkedIn
Logo bar Digital Deconstruction
Overzicht

Digital Deconstruction (DDC) is een innovatief Interreg North West Europe (NWE) project waarin slimme digitale diensten worden ontwikkeld om circulair bouwen mogelijk te maken.

Het project heeft als doel om een innovatief digitaal Decision Support System te ontwikkelen, waarin verschillende digitale tools (3D scanning, Building Information Modelling, een digitale materialen & gebouwen database, blockchaintechnologie) worden geïntegreerd die helpt om de meest duurzame en economische demontage- en hergebruikstrategie voor gebouwen te bepalen. Door het digitale systeem te koppelen aan innovatieve Building Information Model-technieken, ontstaat er een cyclus tussen ontwerp, bouw en sloop. Schaarse grondstoffen worden op deze manier hergebruikt en zal de enorme CO2-uitstoot van de bouwsector drastisch verminderen.

Onderzoekers binnen het project werken aan dit open-source softwaresysteem zodat ingenieurs materialen die vrijkomen bij de ontmanteling van renovatie- en sloopprojecten in de bouwsector kunnen hergebruiken en een duurzamere toekomst kunnen creëren.

Het project richt zich op regio's die duurzaam materiaalbeheer, eco-technologieën, ICT en digitalisering in de industrie als een van hun RIS3-prioriteiten hebben aangemerkt in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk, en effent zo de weg voor uitrol naar het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

 

Projectontwikkeling

Het project ontwikkelt de volgende hoofdresultaten:

  1. Een geïntegreerd DDC-systeem op Technology Readiness Level (TRL) 7 (demonstratie van een systeemprototype in een operationele omgeving), dat toegankelijk wordt gemaakt voor bedrijven in de IT-, engineering-, bouw- en vastgoedsector als een open-source softwarepakket voor verdere ontwikkeling en integratie tot marktrijpe producten en diensten.

  2. Een transnationaal netwerk van regionale innovatiecentra (RIH's) die de optimalisering, validering en invoering van DDC-oplossingen ondersteunen.

  3. 10 proefprojecten, waarbij de digitale instrumenten in een operationele omgeving worden getest; een interactieve DDC Navigator ter ondersteuning van het gebruik en de verdere aanpassing van DDC-instrumenten.

Achtergrond

Bouw- en sloopafval (BSA) is goed voor ongeveer 1/3 van alle in de EU geproduceerde afval. Ongeveer 50% van deze hoeveelheid wordt momenteel in de meeste EU-landen gerecycleerd, maar het merendeel van het BSA is bestemd voor opvulling en andere laagwaardige toepassingen (downcycling). In Noordwest-Europese landen blijft hergebruik en hoogwaardige recycling (upcycling) van BSA onder de 3%. De gebrekkige digitalisering van de bouwsector is een van de belangrijkste factoren die een betere benutting van circulaire mogelijkheden in de weg staan.

 

Meer informatie over het project: https://www.nweurope.eu/projects/project-search/digital-deconstruction/

Laatste DDC-nieuws

bottom of page